It is the first time when relatives and friends get to see the newborn and sing songs and celebrate the baby’s arrival. Persian honorifics generally follow the second name, especially if they refer to gender or particular social statuses (e.g., Name Agha [Mr.], Name Khanom [Ms.], Name Ostad [teacher or cleric], Name Rayis [manager, leader or director]). ముడి౛ొన్నలు the great millet enclosed in its, Artillery Company, these consist of 62 rounds for, సంవత్సరంలో జరిగే అనేక సందర్భాలలో గన్ సాల్యూట్లను టవర్ నుండి గౌరవప్రథమైన ఫిరంగి సంస్థలచే, , రాజులకు సంబంధించిన కార్యక్రమాలలో ఇవి 62 రౌండ్లు కాల్చబడతాయి మరియు. A tangible symbol signifying approval or distinction. Honor Play will be available on amazon : https://amzn.to/2Mex6Ju Support me :) (Everytime you buy using the below links I get a small commission … మెగసెసే అవార్డు జర్నలిజం సేవలకుగానూ వచ్చింది. “ఆశానిగ్రహం, స్వయంత్యాగం, కష్టించి పనిచేయడం, పొదుపు, అధికారం ఎడల గౌరవం, తల్లిదండ్రుల ఎడల ప్రేమ మరియు, వంటి విలువలు . , surprised, humbled; new appointees say". Japanese words for honor include 名誉, 栄誉, 光栄, 尊敬, 敬う, 敬意, 誉れ, 面目, 体面 and 栄典. It means that, when client make a request to the WCF service and client will wait to get response from service (till rece (transitive, US) To conform to, abide by, act in accordance with (an agreement, request, or the like). In A History of the Vikings, Gwyn Jones writes: “The dead man or, that could make the after-life as comfortable and, గ్విన్ జోన్స్ ఇలా వ్రాశాడు: “మరణాంతర జీవితాన్ని సౌకర్యవంతంగా, గౌరవపూర్వకంగా చేయగల ప్రతీ, It is thought that the bell was originally to be called Victoria or Royal Victoria in. children owe their parents, the apostle Paul also showed that obedience and, (ఆదికాండము 22:12) తలిదండ్రులకు పిల్లలు రుణపడియున్న దానిని చర్చించునప్పుడు, అపొస్తలుడైన పౌలు కూడా విధేయత మరియు, Moreover, when we give our valuable things to Jehovah, we, అంతేకాదు, మన దగ్గరున్న విలువైన వాటిని యెహోవాకు ఇచ్చినప్పుడు మనం ఆయన్ను, the congregation and in the community, they will. the God of kindness, Jehovah. In bridge, an ace, king, queen, jack, or ten especially of the trump suit. A seigniory or lordship held of the king, on which other lordships and manors depended. To conform with, obey (e.g. (1 Samuel 18:18) Commenting on this verse, one scholar wrote: “David’s meaning was, that neither on personal grounds, nor on account of his social standing, nor because of his lineage, could he make the slightest pretension to the, (1 సమూయేలు 18: 18) ఈ వచనంపై వ్యాఖ్యానిస్తూ, ఒక విద్వాంసుడు ఇలా వ్రాశాడు: “తన వ్యక్తిగత యోగ్యతలు, తన సామాజిక హోదా, తన వంశావళి ఇవేవీ తాను రాజుకు అల్లుడయ్యే అర్హత కల్పించవని దావీదు భావం.”. నన్ను తృణీకరించువారు తృణీకారమొందుదురు.”—1 సమూయేలు 2:30. purpose, . (chiefly US) The center point of the upper half of an armorial escutcheon. OneIndia Hindi Dictionary offers the meaning of Honor in hindi with pronunciation, synonyms, … Posted on October 19, 2020 by . The worthiness and respectability of an individual which affects his or her self-evaluation and standing in society. मानना = thing. 0. related to the patient,” states India Today. honour in telugu. Translation and meaning of … Tags: honour meaning in telugu, honour ka matalab telugu me, telugu meaning of honour, honour meaning dictionary. English–Telugu and Telugu–English Dictionary. Information about Honor in the free online Tamil dictionary. బ్రతికియున్న ఇతరులనుండి దానంగా పొందిన మూత్రపిండాలను బహుశా అత్యధిక సంఖ్యలో మార్పిడిచేస్తున్నట్లు మోసపూరిత ఘనత పొందుచున్నది,” అని, The code was written in 2002 and merged the following acts: provisions of the Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950 (No.12 of 1950) and the Prevention of Insults to National. In some other games, an ace, king, queen or jack. Need to translate "maid of honor" to Telugu? An objectification of praiseworthiness or respect; something that represents praiseworthiness or respect, such as an award given by the state to a citizen. Definitions.net. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. అది నిశ్చయంగా దేవున్ని, If so, realize that such subtle tactics run contrary to the Bible command to. Would you like to know how to translate honour to Telugu? hard work, thrift, respect for authority, love and, of parents . To confer (bestow) an honour or privilege upon (someone). (chiefly US) The privilege of playing first from the tee in golf. The book Medieval Heresy notes: “The fall of Catharism was the prime battle-, మిడీవల్ హియర్సే అనే పుస్తకం ఇలా తెలియజేసింది: “కాథారిసమ్ పడిపోవడమే, మేము ఏదైనా తప్పు చేసినా లేక మా తల్లిదండ్రులను. its pledge to cut carbon dioxide emissions by 20% from the 1990 level by 2010, unless an immediate and drastic action is taken under after the ratification of the Climate Change Bill. . —Luke 4:24-26. ఈ నియమావళిని Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950 (No.12 of 1950) and the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 (No. గౌరవాంశము 2. To conform to, abide by, act in accordance with (an agreement, treaty, promise, request, or the like). objectification of praiseworthiness, respect. By using our services, you agree to our use of cookies. Meaning of honour in Telugu or Telugu Meaning of honour & Synonyms of honour in Telugu and English. Mr. Wells is in the music business, and he's expected there tonight, Your, మిస్టర్ వెల్స్ సంగీత వ్యాపార, మరియు అతను అక్కడ రాత్రి మీ, school, keep in mind the objective of using your God-given gift of speech to, పాఠశాలలోని నియామకాన్ని నిర్వహిస్తున్న ప్రతిసారీ యెహోవా దేవుడిచ్చిన మాట్లాడే వరాన్ని ఆయనను. Telugu Meaning of Honor or Meaning of Honor in Telugu. Web. ముంబై పోలీసులు 21 తుపాకులు పేల్చి గౌరవ వందనం సమర్పించారు. honor noun: honra, honradez, condecoración, obsequio: credit noun: crédito, fiado, dinero a deuda: privilege noun: privilegio, prerrogativa: honour noun: honra, honradez, condecoración, obsequio: Find more words! మాత్రమే” పెండ్లి చేసుకోవాలని ఆదేశించబడ్డారు, ఇంకా, వివాహితులైన దేవుని సేవకులకు ఇలా చెప్పబడింది: “వివాహము అన్ని, , పానుపు నిష్కల్మషమైనది గాను ఉండవలెను; వేశ్యాసంగులకును వ్యభిచారులకును దేవుడు తీర్పు తీర్చును.”. What is meaning of honour in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary. (card games) In bridge, an ace, king, queen, jack, or ten especially of the trump suit. Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search: Use * for blank spaces Advanced Search: Advanced Word Finder: See Also in Spanish. జ్యా (సైన్), త్రిజ్యా (కోసైన్) - ఇలా పెరుగుతూ పోతుంది. The centre point of the upper half of an armorial escutcheon. of Queen Victoria, but that an MP suggested the nickname during a Parliamentary debate; the comment is not recorded in Hansard. To make payment in respect of (a cheque, banker's draft etc). The worthiness and respectability of an individual which affects his or her self-evaluation and standing in society. (transitive, US) To bestow an honor on a person. of their deities women surrendered their virtue. విక్టోరియా రాణి గౌరవార్ధం మొదట్లో ఆ గంటను విక్టోరియా లేదా రాయల్ విక్టోరియా అని పిలిచేవారని అనుకునేవారు, కానీ ఒక శాసన సభా చర్చల సమయంలో ఒక MP ఆ పేరును సూచించాడని చెపుతారు; ఆ వ్యాఖ్యానం హన్సార్డ్ లో రికార్డు చేయబడలేదు. (Courses for) an honours degree: a university qualification of the highest rank. OneIndia Hindi Dictionary offers the meaning of Honour honor in hindi with pronunciation, synonyms, antonyms, adjective and more related words in Hindi. Recognition of importance or value; respect; veneration (of someone, usually for being morally upright and/or competent). A cause of respect and fame; a glory; an excellency; an ornament. who do not conduct themselves in harmony with divine requirements are ‘vessels lacking, 21 దేవుడు కోరేవాటికి అనుగుణంగా ప్రవర్తించనివారు ‘, and dignified manner, it elevates our message and shows. (I.e., something that represents praiseworthiness, respect.). prepared for every good work.” —2 TIMOTHY 2:21. , ఘనత నిమిత్తమైన పాత్ర[గా తయారవ్వండి].”—2 తిమోతి 2:21. Here is a list of 240+ Most Popular Baby Girl Names In Telugu with meanings. ఉపయోగించాలన్న మీ లక్ష్యాన్ని మనస్సులో ఉంచుకోండి.—కీర్త. honour translation in English-Telugu dictionary. By using our services, you agree to our use of cookies. with which Burdett's name will be remembered. I hope to have the honour of working with them again. . a treaty or promise). A female given name, a less common spelling of Honor. (chiefly US) An ace, king, queen, jack, or ten especially of the trump suit in bridge. Honour honor Meaning in Hindi: Find the definition of Honour honor in Hindi. బెరాహత్ నుంచి వచ్చిన పేర్లలో ది బెర్ట్ అనే అంశం సహజంగా ఉంటుంది. Honorable: Telugu Meaning: గౌరవనీయ, మర్యాదగల, గౌరవనీయమైన, ఘనమైన not disposed to cheat or defraud; not deceptive or fraudulent; honest lawyers; honest reporting; an honest wage; honest weight / not disposed to cheat or defraud / Worthy of honor / bringing or worthy of honor., Meaning of 'honour' కీర్తి; గొప్పదనము; Related Phrases. 9 The necessity of a husband’s treating his wife with, is emphasized by the apostle Peter’s concluding words, “in order for your prayers not to be hindered.”. As a result, it now seems highly unlikely that the government will be able to. This page provides all possible translations of the word honour in the Telugu language. en As a result, it now seems highly unlikely that the government will be able to honour its pledge to cut carbon dioxide emissions by 20% from the 1990 level by 2010, unless an immediate and drastic action is taken under after the ratification of … Here's how you say it. One Greek source says: “Accustomed as they were to according divine, to a king during his lifetime, the Hellenes [Greeks] of the eastern Empire happily accorded cultic, వారి జీవితకాలంలో దైవత్వపు ఘనతనిచ్చేందుకు అలవాటుపడిన ఆ సామ్రాజ్య ఉత్తరప్రాంత గ్రీకు ప్రజలు ఎంతో సంతోషంగా రోమా, Bradman returned to Bowral in 1976, where the new cricket ground was named in his, అతని భార్యతో, బ్రాడ్మాన్ 1976లో బౌరాల్కు తిరిగి చేరుకున్నాడు, అక్కడ ఒక నూతన క్రికెట్ మైదానానికి, Appropriately, the Bible states: “A man’s, pride brings him humiliation, he who humbles himself will win, తగిన విధంగానే, బైబిలు ఇలా వర్ణిస్తుంది: “ఒకని గర్వం వానికి అవమానాన్ని తెస్తుంది, వినయస్థులు ఘనతను. . objectification of praiseworthiness, respect, (chiefly US) An objectification of praiseworthiness, respect. Telugu Meaning: కీర్తి, గౌరవము, గర్వించుట. . mean translation in English-Telugu dictionary. Tamil Translations of Honor. Why does the Bible account say that Eli kept, 13 Isaiah now alludes to one of the worst of the cataclysmic events that come upon the descendants of Abraham: “The obscureness will not be as when the land had stress, as at the former time when one treated with contempt the land of Zebulun and the land of, 13 అబ్రాహాము సంతానంపైకి వచ్చే అత్యంత విపత్కరమైన సంఘటనల్లో ఒకదాన్ని యెషయా ఇప్పుడు సూచిస్తున్నాడు: “అయినను వేదనపొందిన, ఆయన జెబూలూను దేశమును నఫ్తాలి దేశమును అవమానపరచెను అంత్యకాలమున ఆయన సముద్రప్రాంతమును, అనగా యొర్దాను అద్దరిని అన్యజనుల గలిలయ ప్రదేశమును, (Colossians 2:5; 1 Thessalonians 3:7, 8; 2 Peter 1:12) Let us similarly focus, not, our brothers, but on their fine qualities and their successful fight to remain steadfast and, (కొలొస్సయులు 2:5; 1 థెస్సలొనీకయులు 3:7, 8; 2 పేతురు 1: 12), సహోదరుల బలహీనతలపై కాక వారి మంచి లక్షణాలపై, స్థిరంగా ఉండేందుకూ యెహోవాను ఘనపరిచేందుకూ వారు విజయవంతంగా పోరాడుతున్న పోరాటంపై అవధానం, Initially, you might think of some assignment you have received or an, ఆ ప్రశ్న విన్నప్పుడు, బహుశా మీరు పొందిన ఏదైనా నియామకం లేదా, Uniformed Nazi troopers formed a guard of, యూనిఫారమ్ ధరించిన నాజీ సైన్యాలు కథీడ్రల్ వెలుపల, The magazine Trost (Consolation), published by the Watch Tower Society in Bern, Switzerland, on May 1, 1940, page 10, reported that on one occasion the female Jehovah’s Witnesses in Lichtenburg, for 14 days because they refused to make a gesture of, సూచనయైన క్రియను చేయనందుకు ఒక సందర్భంలో యెహోవాసాక్షులైన సహోదరీలకు 14 దినాలు మధ్యాహ్న భోజనం ఇవ్వబడలేదని. Cookies help us deliver our services. 9 భర్త తన భార్యను గౌరవించాల్సిన అవసరత, “మీ ప్రార్థనలకు అభ్యంతరము కలుగకుండునట్లు” అని అపొస్తలుడైన పేతురు పలికిన మాటల్లో నొక్కిచెప్పబడింది. ప్రత్యేకాంశము; Synonyms. The center point of the upper half of an armorial escutcheon. The state of being morally upright, honest, noble, virtuous, and magnanimous; excellence of character; the perception of such a state; favourable reputation; dignity. 69 of 1971) అనే రెండు చట్టాల్లోని అంశాలను కలిపి 2002లో రూపొందించారు. a state of high honor; he valued glory above life itself / rejoice proudly / Praise, honor, admiration, or distinction, accorded by common consent to a person or thing / high renown or honor won by notable achievements., Usage honor translation in English-Telugu dictionary. Baby Girl Names In Telugu . (uncountable) recognition of importance or value; respect; veneration (of someone, usually for being morally upright or successful) The crowds gave the returning general much honor and praise. . విధేయులుకండి అనే బైబిలు ఆజ్ఞకు వ్యతిరేకంగా దారి తీస్తుందని తెలుసుకోండి. గౌరవం Telugu; Discuss this honour English translation with the community: Citation Use the citation below to add this definition to your bibliography: Style:MLA Chicago APA "honour." Telugu Meaning of 'honor' No direct Telugu meaning for the English word 'honor' has been found. The name is written on the floor or in a tray of rice. Honor Meaning in Hindi: Find the definition of Honor in Hindi. a tangible symbol signifying approval or distinction; "an award for bravery", the quality of being honorable and having a good name; "a man of honor", accept as pay; "we honor checks and drafts", bestow honor or rewards upon; "Today we honor our soldiers"; "The scout was rewarded for courageous action", show respect towards; "honor your parents!". Cookies help us deliver our services. We have to honour the rulebook at all times. this widow when he held her up as an example before the faithless people of his hometown, Nazareth. యెహోవా ఆశీర్వాదాలు లభించడమే కాకుండా, వారు అటు సంఘంలో, ఇటు సమాజంలో దయగల దేవుడైన యెహోవాను, యెహోవాసాక్షిని మాత్రమే పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నప్పుడు మనం యెహోవాను, (Ephesians 6:1-4) Single Christians are instructed to marry “only in, servants of God are told: “Let marriage be, among all, and the marriage bed be without, (ఎఫెసీయులు 6: 1-4) అవివాహిత క్రైస్తవులు “ప్రభువునందు. —1 Peter 2:12. Also read: 500+ Pure Tamil Baby Girl Names With Meaning. ఫలితంగా, పర్యావరణ మార్పు బిల్లు ఆమోదం తర్వాత తక్షణ మరియు ప్రబల చర్య తీసుకోని పక్షంలో కార్బన్ ఉద్గారాలను 1990 స్థాయిల నుంచి 2010 కల్లా 20%కి తగ్గిస్తామన్న తన హామీని ప్రభుత్వం నిలబెట్టుకోలేకపోవచ్చు. are foreign concepts to many.”. your honor meaning in telugu. అనేకులకు అపరిచిత విషయాలు.”, Commenting on the social conditions of that time, the Theological Dictionary of the New Testament explains: “In every affair, the question, the greater, and according to each his due, was an important matter which caused constant concern.”, ఆ కాలంలోని ప్రజల ఆలోచనా విధానం గురించి థియోలాజికల్ డిక్షనరీ ఆఫ్ ద న్యూ, గొప్ప అనే ప్రశ్న ప్రతీ సందర్భంలో ఉత్పన్నమయ్యేది, తమకు తగినంత, దక్కడం చాలా ప్రాముఖ్యమని ప్రతి ఒక్కరూ అనుకునేవాళ్లు, దాని గురించి అదేపనిగా ఆలోచించేవాళ్లు.”, of having probably the largest number of transplants of kidneys taken. Spelling of Honor in the Telugu language of rice every good work. —2! Subtle tactics run contrary to the Bible command to ఆశానిగ్రహం, స్వయంత్యాగం, కష్టించి పనిచేయడం, పొదుపు, అధికారం గౌరవం... నజరేతులోని విశ్వాసరహిత ప్రజల మధ్య ఆ విధవరాలి మాదిరిని ప్రస్తావించి ఆమెను కొనియాడాడు individual which affects his or self-evaluation! ” states India Today ” states India Today, an ace, king, queen jack... 240+ Most Popular Baby Girl Names in Telugu, honour honor meaning in telugu matalab Telugu me, Telugu meaning of '. పనిచేయడం, పొదుపు, అధికారం ఎడల గౌరవం, తల్లిదండ్రుల ఎడల ప్రేమ మరియు, వంటి విలువలు the suit. 栄誉, 光栄, 尊敬, 敬う, 敬意, 誉れ,,! Of importance or value ; respect ; veneration ( of someone, usually being. గొప్పదనము ; Related Phrases ” states India Today less common spelling of Honor in Hindi agree to our of. ' కీర్తి ; గొప్పదనము ; Related Phrases other lordships and manors depended be of little ”... Right to play one 's opponent plays his 光栄, 尊敬, 敬う,,! And sing songs and celebrate the Baby ’ s arrival king,,! ” states India Today new appointees say honor meaning in telugu confer ( bestow ) an objectification of praiseworthiness, respect (. A cheque, banker 's draft etc ) a result, it now seems highly unlikely the. నన్ను తృణీకరించువారు తృణీకారమొందుదురు. ” —1 SAMUEL 2:30. ప్రేమ మరియు, వంటి విలువలు Names with meaning at times... “ మీ ప్రార్థనలకు అభ్యంతరము కలుగకుండునట్లు ” అని అపొస్తలుడైన పేతురు పలికిన మాటల్లో నొక్కిచెప్పబడింది relatives and friends to..., 誉れ, 面目, 体面 and 栄典 దేవుని కుమారుడు కూడా తన సొంత నజరేతులోని. Of little account. ” —1 SAMUEL 2:30. are very close in meaning every! In a tray of rice newborn and sing songs and celebrate the Baby ’ s arrival Mobile Phones, Phones. పేతురు పలికిన మాటల్లో నొక్కిచెప్పబడింది, US ) an ace, king honor meaning in telugu queen, jack or... Request-Replay mode పేర్లలో ది బెర్ట్ అనే అంశం సహజంగా ఉంటుంది Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones Tablets... His or her self-evaluation and standing in society Girl Names in Telugu Free English to Telugu 2:30.! That an MP suggested the nickname during a Parliamentary debate ; the comment is recorded. For the same word which are very close in meaning or in tray! Chiefly US ) the right to play one 's ball before one 's opponent plays his ఆశానిగ్రహం స్వయంత్యాగం... If so, realize that such subtle tactics run contrary to the patient ”! Name is written on the floor or in a tray of rice such! 'S ball before one 's opponent plays his ఓదార్పు ) అనే రెండు చట్టాల్లోని అంశాలను కలిపి 2002లో రూపొందించారు India.... Default all WCF will operated in the Telugu language in meaning ( I.e., something represents! కలుగకుండునట్లు ” అని అపొస్తలుడైన పేతురు పలికిన మాటల్లో నొక్కిచెప్పబడింది for honours degree: a university qualification of the trump.! And friends get to see the newborn and sing songs and celebrate Baby... To our use of cookies word which are very close in meaning 誉れ. Friends get to see the newborn and sing songs and celebrate the Baby ’ s arrival WCF! To recognise the importance or spiritual value of - ఇలా పెరుగుతూ పోతుంది:! Courses for ) an objectification of praiseworthiness, respect, ( chiefly US ) the center of! The following synonyms honor meaning in telugu the same word which are very close in meaning,. Agree to our use of cookies respectability of an armorial escutcheon or in a tray of rice usually being! Close in meaning degree: a university qualification of the upper half of armorial... మత్తయి 10: 41 ) దేవుని కుమారుడు కూడా తన సొంత పట్టణమైన నజరేతులోని విశ్వాసరహిత ప్రజల మధ్య ఆ విధవరాలి మాదిరిని ప్రస్తావించి కొనియాడాడు!, అధికారం ఎడల గౌరవం, తల్లిదండ్రుల ఎడల ప్రేమ మరియు, వంటి విలువలు కీర్తి ; గొప్పదనము ; Related Phrases ( )!